Tag Archives: nuôi gà suy

nuôi gà suy

Nuôi gà suy lấy lại phong độ sau thời gian ngắn

Nuôi gà suy trở thành chiến kê hùng mạnh  Nuôi gà suy là một trong những kỹ thuật nuôi gà đá không phải sư kê nào cũng biết. Một con chiến kê gầy gò ốm yếu thậm chí bị suy trông yếu ớt rất chán. Chúng còi nhom thiếu thịt, cân nặng không có, khả

Read More

Close [X]