Tag Archives: d aga camuchia

kinh nghiệm nuôi gà

Quá trình gà ấp nở và cách theo dõi hiệu quả

Quá trình gà ấp nở có thể nói là khá phức tạp bởi không con nào giống con nào. Mỗi dòng gà khác nhau sẽ có một thời gian ấp nở nhất định. Tuy nhiên chúng không hoàn toàn chính xác vì nó còn phục thuộc vào nhiều yếu tố khác. Trong đó tác động

Read More

Close [X]